Vem kan söka till studien?

Vem kan söka till studien?

Ålder

18 år eller äldre

Bor

I Stockholms kommun.

Problematik

Samlarsyndrom (på engelska kallad hoarding disorder). Det innebär att du har svårt att göra dig av med saker och att ditt hem börjar bli så fullt att det kan leda till problem. 


Om du misstänker att du har diagnosen samlarsyndrom är du välkommen att söka. 

Tyvärr...

Har vi inte möjlighet att ta emot personer som nyligen fått behandling för samlarsyndrom (senaste två åren), fått en rättelseanmaning angående vräkning, inte förstår eller pratar svenska, har annan problematik som behöver prioriteras (exempelvis suicidrisk eller psykossjukdom) eller är oförmögen att släppa in studiepersonal i sitt hem. Du kan inte heller bo för långt bort från våra mottagningar.