Så går studien till

Så går studien till 


Intresseanmälan

Första steget i processen är att du som är intresserad av att delta gör en intresseanmälan genom att uppge dina kontaktuppgifter via länken här på hemsidan (HÄR). Du kan göra en intresseanmälan även om du är osäker på om du har diagnosen samlarsyndrom eller om du verkligen vill delta. Du kan dra tillbaka din intresseanmälan när du vill.


Screening via telefon

Efter din intresseanmälan bokar vi in en tid för ett lite längre telefonsamtal (max 30 minuter). Under telefonsamtalet får du möjlighet att ställa frågor om studien. Vi kommer också ställa ett par frågor till dig angående din problematik och varför du söker till projektet. Vi ringer oftast från dolt nummer. 


Bedömning

Om du är fortsatt intresserad, och vi tror att behandlingen i studien kan passa för dig, bokas du in på bedömningssamtal. Bedömningen sker i tre steg. Först bokas du in på ett par besök på OCD-programmet (en psykiatrisk öppenvårdsmottagning) på Huddinge sjukhus. Du kommer få fylla i formulär inför besöket och svara på frågor om din bakgrund. Under besöken görs en bedömning om du uppfyller diagnoskriterier för diagnosen samlarsyndrom. Andra steget i bedömningen är ett hembesök. Då kommer en psykolog och en boendestödjare hem till dig. Under hembesöket kommer du få svara på ytterligare några frågor och formulär. Om studien bedöms passa för dig kommer du under hembesöket få besluta om du önskar delta i studien. Du fyller i sådant fall i ett samtycke och placeras därefter på väntelista för KBT. Det tredje och sista steget är att du får hjälp att ansöka om boendestöd inom ramen för studien, det här görs även om du har boendestöd beviljat av andra orsaker.


Många vi träffar är oroliga för att släppa in oss i hemmet, eftersom det är där ens problematik oftast syns mest. Vi är vana vid detta och kommer göra allt vi kan för att du ska känna dig så trygg som möjligt med att släppa in oss. Eftersom en stor del av behandlingen i studien kommer ske i ditt hem är det viktigt att vi tidigt får komma hem till dig. 


KBT i grupp

Första delen av behandlingen sker i grupp på Huddinge sjukhus. Besöken kommer vara ungefär 2,5 timmar och är oftast förlagda på eftermiddagar. Under den här delen av behandlingen får du öva på att identifiera vanliga "bovar" som leder till svårigheter med att göra sig av med saker. Du kommer få öva på färdigheter inom beslutsfattande och problemlösning, hantering av ohjälpsamma tankar och starka känslor samt färdigheter i att öka sin motivation. 


Lottning

Efter KBT-behandlingen kommer hälften av gruppdeltagarna att lottas till att få boendestöd direkt. Andra hälften kommer lottas till att vara kontrollgrupp. Att vara kontrollgrupp innebär att man under 10 veckors tid inte får något boendestöd utan istället är på väntelista för boendestöd. Mer information kan du läsa här nedan. 


Boendestöd

Boendestödsinsatser är den andra delen av behandlingen. Insatsen innebär att två boendestödjare kommer hem till dig en gång i veckan i 10 veckors tid. De flesta besöken är ungefär 1,5 timme. Under besöken kommer ni arbeta med att gallra saker i ditt hem. Du kommer få stöd att använda dig av de färdigheter du tidigare fått lära dig från första steget av behandlingen (KBT i grupp). 


Väntelista (och sedan boendestöd)

Under 10 veckor kommer du att få 4 hembesök. Under dessa besök kommer du få fylla i formulär. Du kommer inte få någon annan insats utan får arbeta vidare med strategierna från KBT-behandlingen på egen hand. Efter 10 veckor kommer du att erbjudas boendestöd i 10 veckor, likt beskrivningen ovan. 


Uppföljningar

Direkt efter väntelistetiden och boendestödsinsatsen kommer du kallas på uppföljande besök på OCD-programmet på Huddinge sjukhus. Du kommer även följas upp 3, 6 och 12 månader efter avslutad behandling.