Om oss

Vilka är vi som arbetar i studien?

I studien ingår personal från såväl sjukvård som kommun och universitet. Studien är ett samarbete mellan Region Stockholm, Stockholms stad och Karolinska Institutet. Det innebär att du, om du deltar i projektet, kommer träffa läkare och psykologer på en psykiatrisk öppenvårdsmottagning i Huddinge. Mottagningen heter OCD-programmet och är specialiserad på diagnoser inom OCD-spektrum (där samlarsyndrom ingår). Du kommer också få träffa boendestödjare specialiserade på samlarsyndrom. 

 

Sofia Jägholm

Leg psykolog och projektledare

Är legitimerad psykolog och projektledare i det här forskningsprojektet. Sofia arbetar deltid på den öppenvårdmottagning där KBT-behandlingen erbjuds och deltid i det här projektet. 

Email: sofia.jagholm@ki.se

Telefon: 070-220 39 69

Volen Ivanov

Leg psykolog och ansvarig forskare

Volen är legitimerad psykolog och medicine doktor vid Karolinska Institutet. Han har länge forskat om samlarsyndrom och är ansvarig forskare i det här projektet. Utöver sitt arbete med forskning är han också kvalitetsansvarig psykolog inom Psykiatri Sydväst i Region Stockholm.

Email: volen.ivanov@ki.se

Kontakt